piotr-surowski1


lek. med. Piotr Surowski

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1987 roku. Specjalizacja I stopnia chirurgii ogólnej zrealizowana w 1987 roku, zaś II specjalizacja stopnia w 1995 roku. Od 2003 roku również specjalista chirurgii onkologicznej. W zawodzie pracuje nieprzerwanie od 1983 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako  Ordynator Oddziału Chirurgicznego w Żurawinie w latach 1983-2008 oraz Ordynator Oddziału Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego w Mławie w latach 2008-2013. Pełnił także funkcję asystenta na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WSCU św. Anny w Warszawie w latach 2013-2014 oraz w oddziale zabiegowym Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie. Udzielał się również w Poradni Onkologicznej w NZOZ Kopernik w Olsztynie i jako biegły sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej i onkologicznej. Zajmuje się leczeniem chorób chirurgicznych i nowotworów.

Leczone choroby:
 • nowotwory
 • choroby piersi
 • przepuklina
 • choroby odbytu
 • hemoroidy
 • rak jelita grubego
 • szczelina odbytu
 • kłykciny kończyste
 • zmiany skórne
 • brodawki
 • naczyniaki
 • żylaki kończyn dolnych
 • zmiany naczyniowe
Zabiegi:
 • operacyjne usuwanie guzów piersi
 • operacje rekonstrukcyjne piersi
 • operacje przepuklin
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • zabiegi usuwania hemoroidów metodą gumkowania
 • leczenie zabiegowe szczeliny odbytu
 • usuwanie kłykcin kończystych*
 • leczenie zakrzepicy około odbytniczej,
 • usuwanie nowotworowych zmian skórnych
Specjalizacja:
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia onkologiczna
Wróć