• Klauzula informacyjna

  ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

  • BIOCONCEPT Sp. z o.o. prowadząca Centrum Medyczne Wilmed
   ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa;
   tel.: 692-407-540;
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl 
  • JTP Investment Sp. z o.o. prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed
   ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2, 02-954 Warszawa;
   tel.: 692-407-540;
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  • Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor@mbrk.pl
  • Państwa dane osobowe w celu komunikacji będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO- prawnie uzasadniony interes.
  • Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi systemów informatycznych.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.