W Centrum Medycznym WILMED we współpracy z firmą Aneste wykonujemy zabiegi implantacji portów naczyniowych. Firma Aneste zajmująca się opieką onkologiczną i okołoportową posiada 12 letnie doświadczenie z w tym zakresie i ponad 2000 zadowolonych pacjentów, u których wykonane zostały takie zabiegi.

Co to jest port naczyniowy?

Port naczyniowy jest to wszczepiony pod skórę długoterminowy i stały dostęp do dużej żyły dedykowany głównie dla pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia chemioterapią.

Implantacja portu naczyniowego polega na umieszczeniu specjalnej komory pod skórą oraz cewnika, którego koniec wprowadza się do dużej żyły, biegnącej do prawego przedsionka serca. Dostęp do komory jest możliwy przy pomocy specjalnych igieł portowych. Najczęstszym miejscem implantacji komory portu jest okolica podobojczykowa. Z alternatywnych miejsc implantacji portu korzysta się w sytuacji, kiedy nie można skorzystać z okolicy podobojczykowej (otyłość, zmiany skórne, wyniszczenie nowotworowe).

Czytaj

Wskazania do implantacji portu naczyniowego

Port naczyniowy ma wiele zalet w porównaniu ze standardowymi krótkoterminowymi dostępami dożylnymi:

 • zmniejsza ilość wkłuć dożylnych
 • zapewnia komfort pacjentowi
 • minimalizuje ryzyko powikłań miejscowych przy podaży leków przeciwnowotworowych
 • nie ogranicza normalnej aktywności życiowej
 • zapewnia możliwość pobierania krwi na badania
 • skraca czas pobytu w szpitalu podczas kolejnych kursów chemioterapii
 • umożliwia zastosowanie terapii onkologicznej w warunkach domowych

Port naczyniowy wskazany jest dla każdego pacjenta, w celu poprawy jego komfortu i bezpieczeństwa w trakcie leczenia systemowego chemioterapią dożylną. Liczne zalety prowadzenia leczenia z użyciem portu naczyniowego pomagają choremu przejść przez proces terapeutyczny w możliwie najbezpieczniejszy i najwygodniejszy sposób. Najlepszym momentem na implantację portu naczyniowego jest okres przed rozpoczęciem pierwszego kursu chemioterapii, ze względu na optymalny stan ogólny pacjenta. Założenie portu w tym okresie minimalizuje również ilość niepotrzebnych wkłuć dożylnych i możliwych powikłań podaży chemioterapeutyków. Należy jednak pamiętać, że port naczyniowy może zostać założony na każdym etapie leczenia systemowego z korzyścią dla pacjenta.

Przeciwwskazania do zabiegu implantacji portu naczyniowego

Nie ma istotnych przeciwskazań do założenia portu naczyniowego. Zabiegu implantacji nie powinno się przeprowadzać w okresie czynnej infekcji oraz gdy występują zmiany skórne okolicy szyi i klatki piersiowej.

Jak wygląda zabieg implantacji portu naczyniowego?

Implantację portu naczyniowego przeprowadza się w warunkach sterylnych sali zabiegowej. Najczęstszym miejscem implantacji jest okolica podobojczykowa z wprowadzeniem cewnika do naczynia przez żyłę szyjną wewnętrzną biegnącą w okolicy szyi. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG celem eliminacji powikłań wczesnych.

Pacjent w trakcie zabiegu przebywa w pozycji na plecach, z kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. Implantację wykonuje lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką zabiegową.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki któremu pacjent nie czuje bólu związanego z procedurą implantacji. Zachowane zostaje czucie dotyku. Możliwe jest zastosowanie płytkiej sedacji dożylnej (snu). Chory otrzymuje również przed zabiegiem dożylną profilaktykę antybiotykową.

Pod kontrolą USG wykonuje się nakłucie żyły, do której wprowadza się cienki drucik torujący drogę dla właściwego cewnika portu naczyniowego.
W okolicy podobojczykowej nacina się skórę (3-4 cm) celem wytworzenia kieszeni dla komory portu. Komorę portu mocuje się do tkanek nicią chirurgiczną, która stabilizuje jego położenie. Następnie pod skórą od kieszeni portu do miejsca wkłucia do żyły tworzy się przy pomocy specjalnego narzędzia kanał na cewnik portu naczyniowego. Cewnik pozostaje umieszczony pod skórą okolicy szyi. Następnie wprowadza się cewnik po wcześniej umieszczonym druciku do właściwego naczynia żylnego – żyła główna górna wpadająca do prawego przedsionka serca. Po połączeniu wszystkich elementów portu wykonuje się test sprawdzający działanie portu. Następnie zaszywa się kieszeń komory portu szwami podskórnymi i skórnymi (około 3 – 4 szwy). W miejscu nakłucia żyły na szyi zakłada się jeden szew.

Całość zabezpiecza się opatrunkiem. Pacjent bezpośrednio po zabiegu może wstać i udać się do domu.

Powikłania po zabiegu implantacji portu naczyniowego

Implantacja portu naczyniowego jak każda procedura medyczna obarczona jest ryzykiem wystąpienia pewnych powikłań. Jednak doświadczenie zespołu lekarskiego oraz nowoczesny sprzęt pomagają w znacznym stopniu to ryzyko zniwelować. Do typowych powikłań należą:

 • nakłucie tętnicy – powikłanie wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa naczyń. Zastosowanie aparatu USG podczas operacji niweluje taką ewentualność.
 • odma opłucnowa – nakłucie jamy opłucnowej  w trakcie kaniulacji żyły szyjnej. Zastosowanie aparatu USG podczas implantacji portu znacząco redukuje ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej. W przypadku gdy do takiego powikłania dojdzie jest ono szybko rozpoznawane dzięki diagnostyce ultrasonograficznej i radiologicznej. Wdrażane jest wówczas odpowiednie leczenie.
 • krwiak w miejscu wkłucia – w niektórych przypadkach dochodzi do wynaczynienia krwi w okolicy wkłucia. W większości przypadków jest to powikłanie łagodne.
 • zator powietrzny – groźne ale niezwykle rzadkie powikłanie przy prawidłowo przeprowadzonej procedurze. Polega na dostaniu się do krwiobiegu pęcherzyków powietrza.
 • niewłaściwe umiejscowienie cewnika – położenie cewnika inne niż w żyle centralnej. Zastosowanie aparatu USG oraz kontrola radiologiczna po założeniu portu naczyniowego niwelują taką możliwość.

Po wykonanym zabiegu implantacji portu pacjent otrzymuje paszport – dokument potwierdzający rodzaj zastosowanego portu i informację czy jest przystosowany do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem – oraz książeczkę obserwacji i obsługi zaimplantowanego portu naczyniowego.

W przypadku, gdy port naczyniowy nie jest używany  wymaga regularnego płukania  roztworem soli fizjologicznej zgodnie z zaleceniami producenta.

W dniu wszczepienia portu naczyniowego, w chwili ustąpienia znieczulenia miejscowego, może pojawić się ból w miejscu implantacji portu. Zalecane jest wówczas przyjęcie preparatów:  Pyralgin 1000 mg co 8 godzin (jeżeli nie ma uczuleń), Paracetamol  1000 mg co 6-8 godzin, Ibuprofen 400 mg co 8 godzin.

Po założeniu portu należy zgłosić się w ciągu 10-14 dni do ośrodka implantującego port naczyniowy, w celu zdjęcia szwów.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących implantacji portów, opieki okołoportowej oraz doświadczeń innych pacjentów kliknij w poniższy link:

https://www.portynaczyniowe.pl/

Zapytaj naszych specjalistów zajmujących się implantacją portów naczyniowych o możliwości wykonania zabiegu w Twoim przypadku. Zapraszamy na konsultacje do Kliniki WILMED w Warszawie.