Umów się na konsultację. Zadzwoń +22 651 98 61 lub Wypełnij formularz

Informacje ogólne

 • Co to jest przepuklina?

  Przepukliną (łac. hernia) nazywamy miękkie uwypuklenie, powstałe wskutek wydostania się zawartości jamy ciała przez wewnętrzny otwór w powłokach ciała. Otwór powstaje w miejscu o obniżonej odporności. W przypadku brzucha wydostawać się przez niego może np. fragment jelita. Istnieją jednak również przepukliny mózgu, rdzenia kręgowego, płuc i innych narządów. Nasi specjaliści zajmują się leczeniem przepuklin brzusznych, czyli takich, w których worek przepuklinowy powstał w wyniku przemieszczenia narządów z obrębu jamy brzusznej. To powszechne schorzenie, występujące u mężczyzn i kobiet.

  Wyróżniamy następujące typy przepuklin brzusznych:

  • pachwinowa,
  • udowa,
  • pępkowa,
  • pooperacyjna.

  Przepuklina pachwinowa – najczęściej występujący typ. Powstaje, gdy zawartość jamy brzusznej przemieszcza się przez otwór zlokalizowany w okolicy pachwiny. Wyróżnia się dwa podtypy: skośną i prostą. Skośna powstaje, gdy worek przepuklinowy wydostaje się przez kanał w stronę worka mosznowego. Może wchodzić do moszny i powodować znaczne jej powiększenie. Prosta natomiast dotyczy sytuacji, w której worek przepuklinowy przedostaje się do pierścienia pachwinowego zewnętrznego poprzez otwór zlokalizowany w tylnej ścianie jamy brzucha. Lokalizacja otworu przyśrodkowo od naczyń nadbrzusznych dolnych powoduje, że przepuklina nie schodzi do moszny i zazwyczaj jest niewielka.
  Zapraszamy do obejrzenia materiału:

  Jak rozpoznać przepuklinę?

  Pachwinowa. Do pierwszych niepokojących objawów rozwoju tej dolegliwości zalicza się uczucie pobolewania w okolicach pachwiny, szczególnie po wysiłku fizycznym, kaszlu lub wydaleniu stolca. To oznaka wkraczania przepukliny do kanału pachwinowego. Na początku zmiana ta widoczna jest jako uwypuklenie, które cofa się samoistnie lub po lekkim uciśnięciu.

  Udowa. Występuje niemal tylko u kobiet. Ujawnia się jako uwypuklenie na udzie, poniżej więzadła pachwinowego. Jest niewielka, mierzy na ogół kilka centymetrów średnicy.

  Pępkowa. Najczęściej ma charakter wrodzony. Pojawia się też u otyłych kobiet. Występuje w kresie białej, w otworze po naczyniach pępkowych. Ma postać powiększającego się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów uwypuklenia w samym pępku lub obok niego.

  Pooperacyjna. Stanowi powikłanie przebytych wcześniej operacji jamy brzusznej. Worek przepuklinowy przechodzi przez otwór, który pojawił się za sprawą osłabienia tkanek w miejscu blizny po wcześniejszej operacji.

  Jakie objawy towarzyszą przepuklinie?

  Ogólnymi objawami i dolegliwościami związanymi z powstawaniem i istnieniem przepuklin są:

  • ból, pociąganie,
  • uczucie pieczenia lub guza,
  • promieniowanie bólu podczas wysiłku,

  a w przypadkach dużych przepuklin:

  • zaburzenia procesu oddychania,
  • osłabienie perystaltyki.

  Przyczyny powstawania przepuklin

  Za przyczyny powstawania przepuklin uznaje się:

  • zaburzenia syntezy i degradacji włókien kolagenowych i nieprawidłową budowę i ubytek w strukturach anatomicznych
  • powikłania zabiegów operacyjnych jamy brzusznej.

  Kto jest narażony na powstanie przepukliny brzusznej?

  Najbardziej narażone są osoby:

  • z dużą nadwagą, posiadające znacznie słabszą tkankę łączną,
  • wykonujące zajęcia wymagające podnoszenia i dźwigania ciężarów, obciążające mięśnie brzucha,
  • cierpiące na zaparcia i przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne,
  • mężczyźni mający problemy z oddawaniem moczu z powodu przerostu prostaty,
  • kobiety w okresie ciąży.

  Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty kiedy podejrzewa się wystąpienie przepukliny. Zaniedbanie szybkiego zdiagnozowania choroby i przeprowadzenia leczenia sprawi, że problem będzie coraz większy a przez to trudniejszy do zoperowania.

  Przepukliny nie ulegają samoistnemu lub nieoperacyjnemu ustąpieniu, wręcz przeciwnie – powiększają się, nasilając związane z nią dolegliwości. Nie ma innego sposobu wyleczenia przepukliny jak operacja. Wszelkiego rodzaju pasy uciskowe powinny być stosowane tylko u chorych, którzy z jakiś względów nie mogą być operowani. Dolegliwość, oprócz defektu kosmetycznego oraz dolegliwości bólowych może być przyczyną groźnych powikłań. Największe niebezpieczeństwo powstaje, gdy na skutek ucisku jelit we wrotach dochodzi do niedrożności, a następnie martwicy jelit. Sytuacja taka wymaga operacji na ostrym dyżurze.

  Odwlekanie planowej operacji naraża chorego na niebezpieczeństwo uwięźnięcia przepukliny, które w przypadkach osób starszych i obciążonych innymi chorobami stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Im mniejsza przepuklina tym mniej rozległa operacja i krótszy czas powrotu do zdrowia.

  Operacja przepukliny w Warszawie w jeden dzień, bez bólu i długiej rekonwalescencji

  Od kilkunastu lat w Polsce stosuje się metodę leczenia przepuklin przy pomocy operacji z użyciem siatki polipropylenowej. W operacji takiej ubytek tkanek, stanowiący wrota przepukliny nie jest zamykany poprzez dociąganie do siebie tkanek własnych chorego, lecz jest pokrywany bez napięcia siatką. Siatka po pewnym czasie zrasta się z otaczającymi tkankami stwarzając mocną zaporę przed nawrotem schorzenia. Wprowadzenie do użytku nowoczesnych leków w anestezjologii, których działania niepożądane zostały zredukowane do minimum oraz zastosowanie tworzyw sztucznych w chirurgii otworzyły ludziom cierpiącym na takie schorzenia zupełnie nowe możliwości:

  • skróciły czas hospitalizacji – już w kilka godzin po zabiegu pacjent może powrócić do domu, unikając przykrej atmosfery szpitalnej i związanych z tym niedogodności,
  • dzięki zastosowaniu siatek polipropylenowych unika się napięcia tkanek w czasie zabiegu operacyjnego, co zmniejsza do minimum dolegliwości bólowe (tzw. metoda „tension free”),
  • czas powrotu do pełnej aktywności w tradycyjnych metodach operacyjnych liczony był w miesiącach, a w tym przypadku już po 7 dniach możliwy jest powrót do pracy i codziennych zajęć,
  • liczba nawrotów po takim zabiegu nie przekracza 1% przypadków, podczas gdy po operacjach z użyciem metod tradycyjnych sięga 10-20%,
  • sposób operacji metodą „tension free” umożliwia również wykonanie tego rodzaju zabiegów u ludzi starszych bądź cierpiących na inne poważne schorzenia. Znieczulenie do operacji w tym przypadku nie jest tak obciążające jak w metodach tradycyjnych.

  Procedury operacyjne w przypadku przepukliny

  Każde skierowanie na operację przepukliny musi poprzedzić konsultacja chirurgiczna podczas której specjalista chirurg określi możliwości i przeciwwskazania do wykonania operacji. W niektórych przypadkach za skierowaniem chirurga potrzebna jest również konsultacja kardiologiczna lub internistyczna. Przed operacją wykonywane są następujące badania: EKG, grupa krwi, glukoza, elektrolity, morfologia, INR, mocznik, Antygen Hbs, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV. Wymagane jest również podpisanie przez pacjenta zgody na leczenie chirurgiczne i znieczulenie (wywiad anestezjologiczny).

  Operacja najczęściej wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym z dożylną sedacją. Pacjent przed zabiegiem otrzymuje lek działający relaksująco (zmniejszający napięcie nerwowe) oraz nasennie. Podany lek powoduje, że operowani pacjenci nie pamiętają zwykle samej operacji i wszystkich odczuć z nią związanych. Znieczulenie miejscowe nie wyłącza jednak takich odczuć jak: pociąganie własnego ciała i dotyk w okolicy operowanej, lecz nie ból.

  Operacje leczenia przepuklin metodą „tension free” przeprowadzamy z użyciem siatki polipropylenowej. W operacji takiej ubytek tkanek, stanowiący wrota przepukliny nie jest zamykany poprzez dociąganie do siebie tkanek własnych chorego, lecz jest pokrywany bez napięcia siatką. Czas trwania operacji to około 1 – 2 h. Po operacji pacjent pozostaje w klinice pod indywidualną opieką pielęgniarki około 8-12 godzin, a po operacji może samodzielnie udać się do domu. W terminach ustalonych ze specjalistą chirurgiem odbywają się dwie wizyty kontrolne pooperacyjne.

  Powrót do pracy niewymagającej wysiłków fizycznych możliwy jest po 7-10 dniach, a większe obciążenia fizyczne po 1 miesiącu.

  Zapytaj naszych specjalistów zajmujących się nowoczesnymi operacjami przepuklin o metody leczenia Twojej dolegliwości. Zapraszamy na konsultacje chirurgiczne do Kliniki WILMED w Warszawie.

Umów się na konsultację już teraz +22 651 98 61
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.