Formularz

Plastyka powiek

  Dane osobowe
  Zdjęcia oczu
  Przód oczy otwarte
  Przód oczy zamknięte
  Lewy profil
  Prawy profil
  Półprofil
  Zabieg
  Czy to będzie Pani/Pana pierwsza operacja powiek? TakNie
  Dodatkowe informacje
  Czy miała Pani/miał Pan kiedykolwiek zabieg korekcji powiek z wykorzystaniem wypełniacza? TakNie Czy była Pani/był Pan leczona/y kiedykolwiek psychiatrycznie? TakNie Czy teraz przyjmuje Pani/Pan jakieś leki psychotropowe? Jakie?