Światowy Kongres „Zdrowe Piersi” – po raz pierwszy w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce w maju tego roku odbędzie się Światowy Kongres „Zdrowe Piersi” (19th SIS World Congress on Breast Healthcare). O szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia pytamy prof. Tadeusza Pieńkowskiego.

Organizatorem kongresu jest International Senologic Society we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad rakiem piersi. Jest to spotkanie specjalistów z całego świata, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób piersi, w większości rakiem piersi. Tematyka Kongresu będzie dotyczyła głównie diagnostyki i leczenia raka piersi oraz życia chorych poddanych leczeniu, problemom związanych z powrotem chorych do normalnej aktywności życiowej, wszystkich zagadnień dotyczących rehabilitacji psychicznej i fizycznej, walce z problemami stygmatyzacji i wykluczenia. To istotne, bowiem warunki leczenia poprawiły się na tyle, również w Polsce, że kobieta, która miała nieszczęście zachorować na raka piersi, ma tera szanse żyć bardzo długo, nawet kilkadziesiąt lat do momentu zachorowania. Ważne jest, aby kobieta od momentu zachorowania mogła być mało zaburzona przez nowotwór a jej ograniczenia życiowe zminimalizowane, oraz aby leczenie było dostosowane tak, by przy możliwie minimalnym obciążeniu osiągnąć maksymalny efekt. Czyli, na tyle ograniczyć wszystko co można, tak by nie pogorszyć skuteczności leczenia, uzyskać dodatkowy efekt terapeutyczny związany z optymalnym kojarzeniem znanych metod i cały czas mieć nadzieję, że pojawią się jakieś nowe możliwości leczenia, nowe leki i technologie mogące los chorych poprawić, bo w przypadku nowotworów ogromny wysiłek badawczy powoduje, że takie metody powstają. Nie jest to złudna nadzieja, że za rok czy dwa zmieni się, bo na pewno tak się stanie i nowe technologie powstaną. Światowe Towarzystwo Senologiczne stawia sobie za cel stworzenie dla wszystkich kobiet na całym świecie szansę optymalnego leczenia w akredytowanych ośrodkach diagnostyki leczenia raka piersi i zapewnienia dostępu do technologii leków, wiedzy medycznej na najwyższym poziomie. Jest to ambitne i trudne zadanie, bo do Towarzystwa należą kraje o bardzo różnym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznym, wśród nich kraje europejskie ale także z Azji czy z Ameryki Południowej. Opracowany przez Towarzystwo program akredytowania Breast Cancer Units został przygotowany jednakowo dla wszystkich, niezależnie od poziomu rozwoju cywilizacyjnego i nie jest zarazem traktowany jako jedynie uzyskanie potwierdzenia jakości sprzętu, rodzaju personelu i przestrzegania procedur, tylko tak żeby mógł być swego rodzaju ścieżką edukacyjną, żeby szpital, organizacja, która przystępuje do tego programu mogła rozłożyć na etapy uzyskanie akredytacji. Istnieją możliwości uzyskania akredytacji częściowych, warunkowych, odroczonych. Mają one zachęcić do dalszego akredytowania się. Mamy już ośrodki w Brazylii, Kostaryce – krajach o zupełnie innej problematyce medycznej niż w Polsce. Można powiedzieć, że na szczęście w Polsce mamy dwa takie ośrodki. Na szczęście, bo zanim powstały napotykały na wiele trudności by uzyskać akredytację. Mam nadzieję, że podobnych ośrodków będzie więcej. To będzie drugi wiodący temat tego Kongresu. Trzecim będzie temat doskonalenia zawodowego, technologii leczenia w tym zabiegów rekonstrukcyjnych, onkoplastycznych, dążenie do tego żeby blizna po raku była możliwie jak najmniejsza.

Jakich krajów doświadczenia będą prezentowane podczas Kongresu?

Będą reprezentowane doświadczenia międzynarodowych grup badawczych, w których skład wchodzą naukowcy różnych krajów. Dominować będą kraje europejskie. Będziemy mieli także mówców ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej i Izraela. Odbędzie się kurs związany z leczeniem systemowym, z  zabiegami odtwórczymi i rekonstrukcyjnymi dotyczącymi onkologii klinicznej. Zapraszam wszystkich do udziału w tej Konferencji. Potrzebne informacje na ten temat udostępnione są na stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń +22 651 98 61 Wypełnij formularz
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.