Badania kliniczne - Sekcja dla pacjenta

UDZIAŁ W BADANIACH KLINICZNYCH

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria włączenia określone w protokole badania. Stąd kluczowe w kwalifikacji pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i leczeniu. Z każdą osobą spełniającą kryteria i wyrażającą chęć udziału w badaniu lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach, ryzyku. Lekarz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości pacjenta. Po podjęciu decyzji o udziale w badaniu, pacjent podpisuje formularz świadomej zgody.

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BADANIA KLINICZNEGO

Bezpieczeństwo uczestnika jest podstawowym priorytetem w trakcie trwania całego badania klinicznego. Cel ten realizowany jest poprzez zaangażowanie całego personelu medycznego składającego się z lekarzy oraz zespołu pielęgniarek.

Pierwszym etapem oceny ryzyka uczestnictwa w badaniu jest wizyta kwalifikująca, w trakcie której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący przebytych i obecnych chorób współistniejących pod kątem ewentualnych zagrożeń.

W kolejnym etapie uczestnik zostaje poddany szczegółowemu badaniu lekarskiemu, pozwalającemu na określenie stanu zdrowia w momencie rozpoczęcia badania.

W trakcie całego badania istnieje możliwość kontaktu z lekarzem w przypadku niepokojących objawów. Podczas pobytu chorego w ośrodku nad jego bezpieczeństwem czuwa całodobowo zespół dyżurny składający się z lekarza i pielęgniarki. Podczas badania istnieje możliwość na bieżąco zgłaszania dolegliwości i przeprowadzenia badania lekarskiego, jak również w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego wykonania stosowanych badań dodatkowych i wdrożenia skutecznego leczenia. Wszystkie zdarzenia niepożądane są szczegółowo rejestrowane i niezwłocznie przekazywane do Sponsora badania.

Badania kliniczne przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem.

ue stopka

© 2020 Przychodnia Wilmed

Wilmed ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a
02-954 Warszawa Wilanów

Pon-Pt: 8.00-20.00
Back to top
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

[recaptcha]