• Udział w badanich klinicznych

  W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria włączenia określone w protokole badania. Stąd kluczowe w kwalifikacji pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i leczeniu. Z każdą osobą spełniającą kryteria i wyrażającą chęć udziału w badaniu lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach, ryzyku. Lekarz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości pacjenta. Po podjęciu decyzji o udziale w badaniu, pacjent podpisuje formularz świadomej zgody.

 • Bezpieczeństwo uczesnitków badania klinicznego

  Bezpieczeństwo uczestnika jest podstawowym priorytetem w trakcie trwania całego badania klinicznego. Cel ten realizowany jest poprzez zaangażowanie całego personelu medycznego składającego się z lekarzy oraz zespołu pielęgniarek.

  Czytaj więcej
 • Pierwszym etapem oceny ryzyka uczestnictwa w badaniu jest wizyta kwalifikująca, w trakcie której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący przebytych i obecnych chorób współistniejących pod kątem ewentualnych zagrożeń.

  W kolejnym etapie uczestnik zostaje poddany szczegółowemu badaniu lekarskiemu, pozwalającemu na określenie stanu zdrowia w momencie rozpoczęcia badania.

  W trakcie całego badania istnieje możliwość kontaktu z lekarzem w przypadku niepokojących objawów. Podczas pobytu chorego w ośrodku nad jego bezpieczeństwem czuwa całodobowo zespół dyżurny składający się z lekarza i pielęgniarki. Podczas badania istnieje możliwość na bieżąco zgłaszania dolegliwości i przeprowadzenia badania lekarskiego, jak również w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego wykonania stosowanych badań dodatkowych i wdrożenia skutecznego leczenia. Wszystkie zdarzenia niepożądane są szczegółowo rejestrowane i niezwłocznie przekazywane do Sponsora badania.

  Badania kliniczne przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem.