• Bezpłatne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

    Główną przyczyną choroby zwyrodnieniowej stawów jest brak równowagi między niszczeniem a odbudową chrząstki stawowej. Choroba objawia się przede wszystkim bólem, trzeszczeniem i sztywnością stawów oraz ograniczeniem ich ruchomości.

Leczenie pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego w ramach badania klinicznego polega na bezpłatnym podaniu do stawu kolanowego badanego leku nowej generacji zwierającego kwas klodronowy oraz obserwacji pacjenta.

Łączny czas trwania bezpłatnego leczenia w ramach badania klinicznego wynosi 24 tygodnie. W tym czasie pacjent odbędzie 11 bezpłatnych konsultacji lekarskich w Centrum Medycznym WILMED.

Na pierwszej wizycie, po zakwalifikowaniu pacjenta do badania i leczenia, podany zostanie ww. lek lub substancja porównawcza. Pierwsza wizyta kontrolna odbędzie się po 2 tygodniach od dnia wstrzyknięcia leku. Kolejne konsultacje u lekarza specjalisty odbędą się w 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 i 24-ym tygodniu od pierwszej wizyty.

Leczenie w ramach rozpoczynającego się badania klinicznego przeznaczone jest dla osób:

  • dorosłych płci żeńskiej i męskiej, w wieku od 50 do 75 lat, u których występuje zapalenie stawu kolanowego;
  • cierpiących z powodu zapalenia stawu kolanowego przez co najmniej 6 miesięcy przed pierwszą konsultacją kwalifikującą pacjenta do udziału w badaniu;
  • które przed pierwszą konsultacją kwalifikującą pacjenta do udziału w badaniu przestali przyjmować niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Do leczenia w ramach badania nie mogą być włączone m. in. osoby:

  • oczekujące na operację z użyciem endoprotezy stawu kolanowego, która ma się odbyć w ciągu 6 miesięcy od możliwego włączenia pacjenta do badania klinicznego;
  • u których w ciągu 3 miesięcy przed pierwszą konsultacją kwalifikującą pacjenta do udziału w badaniu podawano dostawowo leki przeciwzapalne (kortykosteroidy);
  • przyjmujące glukozaminę, siarczan chondroityny, diacerynę i metaloproteinazę w ciągu 4 tygodni przed pierwszą konsultacją kwalifikującą pacjenta do udziału w badaniu;
  • otyłe, ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥ 40 kg/m2
  • po leczeniu kwasem hialuronowym, które było zastosowane w ciągu 6 miesięcy przed pierwszą konsultacją kwalifikującą pacjenta do udziału w badaniu;

Podane powyżej informacje zostaną Państwu uszczegółowione przez lekarza specjalistę podczas wizyty kwalifikującej pacjenta do badania i leczenia.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

Szanowni Państwo,informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
- BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
- JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
- prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
- archiwizacja;
- statystyka.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

Szanowni Państwo,informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
- BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
- JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
- prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
- archiwizacja;
- statystyka.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.