• Bezpłatne leczenie owrzodzenia podudzi

  Leczenie polega na miejscowym stosowaniu leku w postaci kremu, zawierającego substancje stosowane w leczeniu tego typu schorzeń lub kremu zawierającego substancję porównawczą. W trakcie całego badania u wszystkich pacjentów stosowane będzie także bezpłatne standardowe leczenie owrzodzeń tj. oczyszczanie owrzodzenia oraz opatrunki kompresyjne.

Planowany, łączny czas trwania badania klinicznego, w ramach którego proponujemy bezpłatne leczenie owrzodzeń kończyn dolnych wynosi 5 miesięcy. W tym czasie pacjent odbędzie 8 bezpłatnych konsultacji w Specjalistycznej Klinice WILMED, co 4 tygodnie. Dodatkowo wykwalifikowana pielęgniarka będzie codziennie wykonywała opatrunki kompresyjne z zastosowaniem ww. leku lub substancji porównawczej w miejscu zamieszkania pacjenta.

Leczenie w ramach tego badania klinicznego przeznaczone jest dla osób:

 1. dorosłych, płci żeńskiej i męskiej w wieku powyżej 18 lat, u których rozpoznano owrzodzenie kończyny dolnej trwające nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 lata;
 2. u których wielkość owrzodzenia, które będzie leczone wynosi 5 – 40 cm2;
 3. posiadających badanie USG Dopplera naczyń żylnych i tętniczych z oznaczeniem wskaźnika ABI wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed włączeniem do badania. Pacjenci, którzy nigdy nie byli poddani takiej ocenie lub badanie jest starsze – będą mieli bezpłatnie wykonaną diagnostykę w Klinice WILMED.

Do leczenia w ramach badania NIE MOGĄ być włączone m. in. osoby:

 1. u których stwierdza się inny rodzaj owrzodzenia;
 2. z dużą niewydolnością tętniczą;
 3. z zaawansowaną cukrzycą;
 4. z ciężką chorobą wątroby lub nerek, stwierdzoną w okresie 3 miesięcy przed włączeniem do badania;
 5. po lub w trakcie leczenia przeciwnowotworowego;
 6. które stosowały dowolny produkt miejscowy zawierający kwas hialuronowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.