• Leczenie owrzodzeń kończyn dolnych pochodzenia żylnego lub żylno-tętniczego

  Owrzodzenie kończyn dolnych pochodzenia żylnego jest bardzo nieprzyjemną i uciążliwą dolegliwością, która rozwija się w wyniku nieleczonej niewydolności żylnej.

Owrzodzenie oznacza ubytek obejmujący skórę lub tkankę podskórną, w którym głębokość jest często większa od szerokości zmiany. Powstaje w uszkodzonej skórze, na przykład w obszarach przewlekłej niewydolności żylnej,  w wyniku której tkanki nie mogą być zaopatrzone w wystarczającym stopniu w składniki odżywcze i tlen.

Najczęściej owrzodzenia podudzi są ranami przewlekłymi, niegojącymi się, z obfitym wysiękiem wymagającym częstego zmieniania opatrunków. Umiejscowione są zazwyczaj na nodze, powyżej kostki, z przodu lub po wewnętrznej stronie kończyny.

Proces gojenia się owrzodzeń tego typu jest bardzo trudny i długotrwały. Wymaga od pacjenta bardzo dużo cierpliwości. Niestety powodem częstych niepowodzeń w leczeniu jest brak wytrwałości i konsekwencji.

Udział w badaniu klinicznym prowadzonym przez Centrum Medyczne WILMED daje pacjentom z niegojącymi się owrzodzeniami żylnymi możliwości skorzystania z bezpłatnego, konsekwentnego leczenia i opieki lekarskiej oraz codziennej opieki pielęgniarskiej, dzięki którym istnieje szansa na wyleczenie tych trudnych i uciążliwych ran. Polega ono na miejscowym stosowaniu leku w postaci kremu, zawierającego substancje stosowane w leczeniu tego typu schorzeń lub kremu zawierającego substancję porównawczą. W trakcie całego badania u wszystkich pacjentów stosowane będzie także bezpłatne standardowe leczenie owrzodzeń tj. oczyszczanie owrzodzenia oraz opatrunki kompresyjne.

Planowany, łączny czas trwania badania klinicznego, w ramach którego proponujemy bezpłatne leczenie owrzodzeń kończyn dolnych wynosi 5 miesięcy. W tym czasie pacjent odbędzie 8 bezpłatnych konsultacji w Specjalistycznej Klinice WILMED, co 4 tygodnie. Dodatkowo wykwalifikowana pielęgniarka będzie codziennie wykonywała opatrunki kompresyjne z zastosowaniem ww. leku lub substancji porównawczej w miejscu zamieszkania pacjenta.

Leczenie w ramach tego badania klinicznego przeznaczone jest dla osób:

 • dorosłych, płci żeńskiej i męskiej w wieku powyżej 18 lat, u których rozpoznano owrzodzenie kończyny dolnej trwające nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 lata;
 • u których wielkość owrzodzenia, które będzie leczone wynosi 5 – 40 cm2;
 • posiadających badanie USG Dopplera naczyń żylnych i tętniczych z oznaczeniem wskaźnika ABPI wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed włączeniem do badania. Pacjenci, którzy nigdy nie byli poddani takiej ocenie lub badanie jest starsze – będą mieli bezpłatnie wykonaną diagnostykę w Klinice WILMED.

Do leczenia w ramach badania NIE MOGĄ być włączone m. in. osoby:

 • u których stwierdza się inny rodzaj owrzodzenia;
 • z dużą niewydolnością tętniczą;
 • z zaawansowaną cukrzycą;
 • z ciężką chorobą wątroby lub nerek, stwierdzoną w okresie 3 miesięcy przed włączeniem do badania;
 • po lub w trakcie leczenia przeciwnowotworowego;
 • które stosowały dowolny produkt miejscowy zawierający kwas hialuronowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Badanie realizowane jest przez firmę Bioconcept, Centrum Medyczne WILMED – ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A lok. U2 w Warszawie.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się Działem badań klinicznych naszego ośrodka pod adresem trials@wilmed.pl lub telefonicznie 692-407-540 (pn-pt. 8:00-20:00)