Umów się na konsultację. Zadzwoń +22 651 98 61 lub Wypełnij formularz
 • W warszawskiej Klinice Wilmed oferujemy Pacjentom nowoczesne metody minimalnie inwazyjnego leczenia schorzeń kręgosłupa, które charakteryzują się nie tylko bardzo wysoką skutecznością, ale również bardzo małą inwazyjnością oraz krótkim czasem rekonwalescencji.

  Wertebroplastyka, Kyfoplastyka  i Stentoplastyka należą do najnowszych sposobów leczenia schorzeń kręgosłupa, takich jak osteoporotyczne złamania kompresyjne trzonów kręgów, naczyniaki, przerzuty. Są to zabiegi małoinwazyjne, pozwalające na zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu pleców przy zapewnieniu podparcia mechanicznego wewnątrz kręgu i zapobiegania dalszemu pogłębianiu się deformacji kręgosłupa. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod operacyjnych kręgosłupa, w przypadku zabiegów wertebroplastyki i kyfoplastyki i stentoplastyki pacjent wstaje  już w kilka godzin po operacji i powraca bez bólu do codziennych czynności życiowych.

  Wertebroplastyka polega na wypełnieniu wnętrza złamanego trzonu kręgu polimetakrylanem metylu (PMMA), czyli tak zwanym „cementem kostnym” lub w niektórych przypadkach innym materiałem przebudowującym się.

  Kyfoplastyka różni się od wertebroplastyki tym, że przed wypełnieniem cementem kręg podlega nastawieniu – odtworzeniu wysokości trzonu przy pomocy rozprężania baloników wewnątrz kręgu.

  Stentoplastyka różni się od Kyfoplastyki tym, że równocześnie z nastawianiem kręgu umieszczany jest  w nim implant (stent np. VBS, SpineJack, lub inny), który stabilizuje kręg od wewnątrz. Dopiero po wprowadzeniu implantu wypełnienia się trzon kręgu „cementem kostnym”.

  Wskazania do wykonania zabiegu Wertebroplastyki, Kyfoplastyki i Stentoplastyki

  Zabiegi takie zadedykowane są pacjentom z następującymi schorzeniami kręgosłupa:

  • kompresyjnym złamaniem lub zagrożeniem złamania kręgosłupa spowodowanym osłabieniem kości w przebiegu osteoporozy
  • naczyniakami, czyli nowotworami naczyń trzonów kręgów, powodującymi nasilające się dolegliwości bólowe
  • przerzutami nowotworowymi z innych narządów do kręgosłupa. W takich przypadkach, przed wypełnieniem kręgu „cementem” często wskazane jest przeprowadzenie ablacji RF zmiany przerzutowej (RF – RadioFrequency – elektrochirurgia wysokiej częstotliwości – fal radiowych).

  Cel zabiegu

  Głównym celem zabiegu wertebroplastyki, kyfoplastyki i stentoplastyki jest ustabilizowanie złamania (lub złamania zagrażającego), a w konsekwencji natychmiastowe zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu pleców.

  Jak wygląda zabieg

  Podczas zabiegu wertebroplastyki nie wykonuje się nacięć skóry, tak jak w operacjach tradycyjnymi metodami. Polega on na wprowadzeniu przez skórę do zdeformowanych kręgów odpowiedniej igły i podaniu tą drogą „cementu kostnego”, który tężeje po ok. 20 minutach. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą monitora RTG, na którym lekarz przeprowadzający zabieg kontroluje prawidłowe położenie igły. Zabieg wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym.

  Zabieg kyfoplastyki wygląda bardzo podobnie jak wertebroplastyka. Różni się tylko tym, że przed wprowadzeniem cementu kostnego do zdeformowanego kręgu, wprowadza się do niego specjalny balonik, rozprężający złamany kręg, a następnie w światło rozprężonego kręgu podaje się „cement kostny”.

  Podczas zabiegu Stentoplastyki  dodatkowo wprowadza się w nastawiony/ rozprężony kręg implant stabilizujący, a następnie w światło rozprężonego kręgu podaje się „cement kostny”.

  W przypadku zastosowania zabiegu wertebroplastyki, gdy u pacjenta występuje nowotwór naczyń, cement podany w miejsce tworzenia się naczyniaka wskutek tężenia wydziela ciepło, dzięki któremu naczyniak ulega całkowitej koagulacji. Dzięki temu zostaje zlikwidowana całkowicie przyczyna choroby w trzonie kręgu, a osłabiony trzon kręgu dodatkowo jest wzmocniony cementem, który wnika w kość.

  Oba zabiegi trwają około 1 godziny i przynoszą natychmiastową poprawę samopoczucia pacjenta, znoszą lub znacznie zmniejszają dolegliwości bólowe.

  Po zabiegu pacjent pozostaje w pozycji leżącej kilka godzin, a następnie wstaje i może powrócić do domu, do swoich codziennych czynności życiowych

  Przed wykonaniem takich zabiegów należy zrobić szereg dodatkowych badań, w tym najczęściej badanie RTG, MRI. Szczegółowe informacje jakie badania pacjent powinien wykonać przed zabiegiem przekazuje lekarz podczas konsultacji.

  Możliwe powikłania

  Wertebroplastyka, Kyfoplastyka i Stentoplastyka charakteryzują się wysoką skutecznością, a powikłania są rzadkie. Jednak zawsze, jak w przypadku leczenia każdej choroby, trzeba się liczyć z możliwością ich wystąpieniem. Zawsze podczas konsultacji lekarskiej kwalifikującej pacjenta do zabiegu są one szczegółowo omawiane.

  Uwaga: Operacja wertebroplastyki często nie przywraca prawidłowego kształtu kręgu a tylko wzmacnia i stabilizuje złamany trzon kręgu.

  Zapytaj naszych specjalistów zajmujących się nowoczesnymi zabiegami wertebroplastyki kyfoplastyki i stentoplastyki o metody leczenia Twojej dolegliwości. Zapraszamy na konsultacje ortopedyczne do Kliniki Wilmed w Warszawie.

Umów się na konsultację już teraz +22 651 98 61
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.