Umów się na konsultację. Zadzwoń +22 651 98 61 lub Wypełnij formularz

Informacje ogólne

 • W warszawskiej Klinice Wilmed oferujemy Pacjentom nowoczesne metody minimalnie inwazyjnego leczenia schorzeń kręgosłupa, które charakteryzują się nie tylko bardzo wysoką skutecznością, ale również bardzo małą inwazyjnością oraz krótkim czasem rekonwalescencji.

  Wertebroplastyka, Kyfoplastyka  i Stentoplastyka należą do najnowszych sposobów leczenia schorzeń kręgosłupa, takich jak osteoporotyczne złamania kompresyjne trzonów kręgów, naczyniaki, przerzuty. Są to zabiegi małoinwazyjne, pozwalające na zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu pleców przy zapewnieniu podparcia mechanicznego wewnątrz kręgu i zapobiegania dalszemu pogłębianiu się deformacji kręgosłupa. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod operacyjnych kręgosłupa, w przypadku zabiegów wertebroplastyki i kyfoplastyki i stentoplastyki pacjent wstaje  już w kilka godzin po operacji i powraca bez bólu do codziennych czynności życiowych.

  Wertebroplastyka polega na wypełnieniu wnętrza złamanego trzonu kręgu polimetakrylanem metylu (PMMA), czyli tak zwanym „cementem kostnym” lub w niektórych przypadkach innym materiałem przebudowującym się.

  Kyfoplastyka różni się od wertebroplastyki tym, że przed wypełnieniem cementem kręg podlega nastawieniu – odtworzeniu wysokości trzonu przy pomocy rozprężania baloników wewnątrz kręgu.

  Stentoplastyka różni się od Kyfoplastyki tym, że równocześnie z nastawianiem kręgu umieszczany jest  w nim implant (stent np. VBS, SpineJack, lub inny), który stabilizuje kręg od wewnątrz. Dopiero po wprowadzeniu implantu wypełnienia się trzon kręgu „cementem kostnym”.

  Wskazania do wykonania zabiegu Wertebroplastyki, Kyfoplastyki i Stentoplastyki

  Zabiegi takie zadedykowane są pacjentom z następującymi schorzeniami kręgosłupa:

  • kompresyjnym złamaniem lub zagrożeniem złamania kręgosłupa spowodowanym osłabieniem kości w przebiegu osteoporozy
  • naczyniakami, czyli nowotworami naczyń trzonów kręgów, powodującymi nasilające się dolegliwości bólowe
  • przerzutami nowotworowymi z innych narządów do kręgosłupa. W takich przypadkach, przed wypełnieniem kręgu „cementem” często wskazane jest przeprowadzenie ablacji RF zmiany przerzutowej (RF – RadioFrequency – elektrochirurgia wysokiej częstotliwości – fal radiowych).

  Cel zabiegu

  Głównym celem zabiegu wertebroplastyki, kyfoplastyki i stentoplastyki jest ustabilizowanie złamania (lub złamania zagrażającego), a w konsekwencji natychmiastowe zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu pleców.

  Jak wygląda zabieg

  Podczas zabiegu wertebroplastyki nie wykonuje się nacięć skóry, tak jak w operacjach tradycyjnymi metodami. Polega on na wprowadzeniu przez skórę do zdeformowanych kręgów odpowiedniej igły i podaniu tą drogą „cementu kostnego”, który tężeje po ok. 20 minutach. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą monitora RTG, na którym lekarz przeprowadzający zabieg kontroluje prawidłowe położenie igły. Zabieg wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym.

  Zabieg kyfoplastyki wygląda bardzo podobnie jak wertebroplastyka. Różni się tylko tym, że przed wprowadzeniem cementu kostnego do zdeformowanego kręgu, wprowadza się do niego specjalny balonik, rozprężający złamany kręg, a następnie w światło rozprężonego kręgu podaje się „cement kostny”.

  Podczas zabiegu Stentoplastyki  dodatkowo wprowadza się w nastawiony/ rozprężony kręg implant stabilizujący, a następnie w światło rozprężonego kręgu podaje się „cement kostny”.

  W przypadku zastosowania zabiegu wertebroplastyki, gdy u pacjenta występuje nowotwór naczyń, cement podany w miejsce tworzenia się naczyniaka wskutek tężenia wydziela ciepło, dzięki któremu naczyniak ulega całkowitej koagulacji. Dzięki temu zostaje zlikwidowana całkowicie przyczyna choroby w trzonie kręgu, a osłabiony trzon kręgu dodatkowo jest wzmocniony cementem, który wnika w kość.

  Oba zabiegi trwają około 1 godziny i przynoszą natychmiastową poprawę samopoczucia pacjenta, znoszą lub znacznie zmniejszają dolegliwości bólowe.

  Po zabiegu pacjent pozostaje w pozycji leżącej kilka godzin, a następnie wstaje i może powrócić do domu, do swoich codziennych czynności życiowych

  Przed wykonaniem takich zabiegów należy zrobić szereg dodatkowych badań, w tym najczęściej badanie RTG, MRI. Szczegółowe informacje jakie badania pacjent powinien wykonać przed zabiegiem przekazuje lekarz podczas konsultacji.

  Możliwe powikłania

  Wertebroplastyka, Kyfoplastyka i Stentoplastyka charakteryzują się wysoką skutecznością, a powikłania są rzadkie. Jednak zawsze, jak w przypadku leczenia każdej choroby, trzeba się liczyć z możliwością ich wystąpieniem. Zawsze podczas konsultacji lekarskiej kwalifikującej pacjenta do zabiegu są one szczegółowo omawiane.

  Uwaga: Operacja wertebroplastyki często nie przywraca prawidłowego kształtu kręgu a tylko wzmacnia i stabilizuje złamany trzon kręgu.

  Zapytaj naszych specjalistów zajmujących się nowoczesnymi zabiegami wertebroplastyki kyfoplastyki i stentoplastyki o metody leczenia Twojej dolegliwości. Zapraszamy na konsultacje ortopedyczne do Kliniki Wilmed w Warszawie.

Umów się na konsultację już teraz +22 651 98 61
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.