wilmed-no-photo


Szanowni Państwo,
mając na względzie zdrowie i dobro nas wszystkich, bardzo prosimy naszych Pacjentów, aby w obecnej sytuacji przestrzegać i stosować się do następujących zaleceń:

  • bezwzględne używanie płynu do dezynfekcji
   dłoni, który znajduje się przed wejściem do
   naszej przychodni
  • przychodzenie na wizyty bez osób
   towarzyszących
  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych
   osób (1-1,5 m).
  • zakrywanie ust i nosa podczas kichania i
   kaszlu (zgodnie z zaleceniami GIS)
  • przychodzenie na konsultację na konkretnie
   wyznaczoną godzinę (nie wcześniej!)
  • używanie maseczek ochronnych w trakcie rejestracji i konsultacji medycznej

Jednocześnie zalecamy, aby w miarę możliwości,
dokonywać płatności kartą płatniczą

Wróć