Wyniki postępowania

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – jako wykonawca usług doradczych w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie JTP-INVESTMENT sp. z o.o. wybrana została firma Netrix Group sp. z o.o.
Do pobrania
protokół-postępowania.

Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń +22 651 98 61 Wypełnij formularz