• Poprawa dostępności i jakości oferty Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej WILMED poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

  JTP-INVESTMENT sp. z o.o.

  Tytuł projektu

  „Poprawa dostępności i jakości oferty Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej WILMED poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego”

  Cel główny projektu

  Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności oferty Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej WILMED działającej w ramach spółki JTP-INVESTMENT sp. z o.o. dla mieszkańców powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

  Cele szczegółowe projektu

  • Zwiększenie jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców powiatu m. st. Warszawa poprzez wdrożenie w placówce JTP-INVESTMENT sp. z o.o. rozwiązań opartych na zaawansowanej TIK.
  • Poprawa dostępności do usług publicznych w powiecie m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line w placówce JTP-INVESTMENT sp. z o.o.
  • Zwiększenie efektywności realizacji świadczeń medycznych placówki medycznej JTP-INVESTMENT sp. z o.o. poprzez wdrożenie usług on-line optymalizujących współpracę z placówkami partnerskimi, celem oferowania kompleksowej usługi medycznej.

  Wskaźniki produktu

  • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
  • Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 3 TB

  Wskaźnik rezultatu

  • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.
  • Całkowita wartość projektu 1 496 196,61PLN
  • Kwota kwalifikowana 1 494 116,59PLN
  • Kwota dofinansowania z UE 1 195 293,26PLN
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.