• Współpraca

  Naszym celem jest sprawne rozpoczęcie i prowadzenie badania, dlatego gwarantujemy:

  Czytaj więcej
  • współpracę z monitorami od etapu feasibility do wizyty zamykającej ośrodek
  • krótki czas negocjacji kontraktu i szybki proces decyzyjny
  • dostęp do szerokiej grupy pacjentów
  • wyspecjalizowany personel medyczny (certyfikaty wielokrotnie odbytych szkoleń GCP)
  • koordynowanie i administrację badań klinicznych przez osoby z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów badawczych
  • wysoką jakość prowadzenia dokumentacji medycznej (terminowe uzupełnianie danych w eCRF oraz terminowe odpowiadanie na query)
  • odpowiednie warunki lokalowe
 • Rekrutacja

  Pozyskujemy kandydatów do badań klinicznych w oparciu o własne bazy danych pacjentów prowadzone od 1999 roku oraz współpracę z lekarzami wielu specjalności i innymi placówkami medycznymi, co zapewnia efektywną rekrutację.

 • Wyposażenie ośrodka

  Centrum Medyczne WILMED wyposażone jest w profesjonalny i certyfikowany sprzęt medyczny wykorzystywany, zarówno w małoinwazyjnej diagnostyce – np.: tkanek miękkich – USG, echo serca, EKG, zmian skórnych – Videodermatoskop, aż po wysokospecjalistyczne badania onkologiczne – aparat do biopsji mammotomicznych.

  Czytaj więcej
 • Dodatkowo dysponujemy:

  • wirówką;
  • lodówkami;
  • zamrażarką do -20°C z pomiarem temperatury;
  • aparaturą do wykonywania pomiarów parametrów życiowych (waga, ciśnieniomierz, bezdotykowy termometr na podczerwień),
  • punktem pobrań i obróbki krwi.
 • Doświadczenie

  Centrum Medyczne WILMED dysponuje:
  – personelem posiadającym szerokie doświadczenie w pracy z elektronicznymi narzędziami wykorzystywanymi w prowadzeniu badań klinicznych w tym eCRF, IVRS/IWRS jak i eDiaries. Każdemu projektowi badawczemu przydzielony jest koordynator, który kompleksowo odpowiada za ogół prac związanych z badaniem

  Czytaj więcej
  • zespołem doświadczonych klinicystów i uznanych badaczy z poszczególnych dziedzin medycyny, posiadających certyfikaty z zakresu GCP, ISO14155 oraz IATA z także odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym zespołem pielęgniarskim

  W Centrum Medycznym WILMED prowadzone były m.in. następujące projekty badawcze:

  • Badanie skuteczności ciekłostatycznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi.
  • Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo oceniające procedurę kliniczną i bezpieczeństwo roztworu wysoko i nisko-cząsteczkowego kwasu hialuronowego (HL-01) stosowanego w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
  • Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane nośnikiem badanie równoległe mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego miejscowo 10% roztworu P-3058 w leczeniu grzybicy paznokci
  • „AIPAC (aktywna immunoterapia paklitakselem): wieloośrodkowe badanie fazy IIb, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem pacjentów z przerzutowym rakiem piersi z dodatnim statusem receptorów hormonalnych otrzymujących preparat IMP321 (białko fuzyjne LAG-3Ig) lub placebo w ramach terapii wspomagającej chemioterapię standardową obejmującą paklitaksel”
 • Kontakt

  Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszymi specjalistami oraz przesyłania ofert feasibility na adres trials@wilmed.pl

  Monika Jędrzejczyk – koordynator ds. badań klinicznych
  tel. 606 548 346

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.