Badania kliniczne - Sekcja dla sponsora

współpracaNaszym celem jest sprawne rozpoczęcie i prowadzenie badania, dlatego gwarantujemy:

 • współpracę z monitorami od etapu feasibility do wizyty zamykającej ośrodek
 • krótki czas negocjacji kontraktu i szybki proces decyzyjny
 • dostęp do szerokiej grupy pacjentów
 • wyspecjalizowany personel medyczny (certyfikaty wielokrotnie odbytych szkoleń GCP)
 • koordynowanie i administrację badań klinicznych przez osoby z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów badawczych
 • wysoką jakość prowadzenia dokumentacji medycznej (terminowe uzupełnianie danych w eCRF oraz terminowe odpowiadanie na query)
 • odpowiednie warunki lokalowe

rekrutacjaPozyskujemy kandydatów do badań klinicznych w oparciu o własne bazy danych pacjentów prowadzone od 1999 roku oraz współpracę z lekarzami wielu specjalności i innymi placówkami medycznymi, co zapewnia efektywną rekrutację.

wyposazenie osrodkaCentrum Medyczne WILMED wyposażone jest w profesjonalny i certyfikowany sprzęt medyczny wykorzystywany, zarówno w małoinwazyjnej diagnostyce – np.: tkanek miękkich – USG, echo serca, EKG, zmian skórnych – Videodermatoskop, aż po wysokospecjalistyczne badania onkologiczne – aparat do biopsji mammotomicznych.

Dodatkowo dysponujemy:

 • wirówką;
 • lodówkami;
 • zamrażarką do -20°C z pomiarem temperatury;
 • aparaturą do wykonywania pomiarów parametrów życiowych (waga, ciśnieniomierz, bezdotykowy termometr na podczerwień),
 • punktem pobrań i obróbki krwi.

 

Wszystkie gabinety lekarskie oraz pomieszczenia socjalne są klimatyzowane.

Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do prowadzenia projektów badawczych w ośrodku stworzono oddzielne miejsca przeznaczone do przechowywania dokumentacji i leków w warunkach kontrolowanych.

Na terenie placówki znajduje się również sala dydaktyczno-wykładowa, umożliwiająca wygodne prowadzenie szkoleń, wizyt inicjujących, audytów.

Wilmed umożliwia również komfortową pracę Monitorów w dowolnych, uzgodnionych terminach i godzinach.

Ośrodek ma podpisane umowy na wykonywanie badań radiologicznych (RTG, CT, NMR, PET) oraz badań laboratoryjnych z certyfikowanymi pracowniami zewnętrznymi.

doświadczenieCentrum Medyczne WILMED dysponuje:

 • personelem posiadającym szerokie doświadczenie w pracy z elektronicznymi narzędziami wykorzystywanymi w prowadzeniu badań klinicznych w tym eCRF, IVRS/IWRS jak i eDiaries. Każdemu projektowi badawczemu przydzielony jest koordynator, który kompleksowo odpowiada za ogół prac związanych z badaniem
 • zespołem doświadczonych klinicystów i uznanych badaczy z poszczególnych dziedzin medycyny, posiadających certyfikaty z zakresu GCP, ISO14155 oraz IATA z także odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym zespołem pielęgniarskim

W Centrum Medycznym WILMED prowadzone były m.in. następujące projekty badawcze:

 • Badanie skuteczności ciekłostatycznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi.
 • Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo oceniające procedurę kliniczną i bezpieczeństwo roztworu wysoko i nisko-cząsteczkowego kwasu hialuronowego (HL-01) stosowanego w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
 • Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane nośnikiem badanie równoległe mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego miejscowo 10% roztworu P-3058 w leczeniu grzybicy paznokci
 • „AIPAC (aktywna immunoterapia paklitakselem): wieloośrodkowe badanie fazy IIb, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem pacjentów z przerzutowym rakiem piersi z dodatnim statusem receptorów hormonalnych otrzymujących preparat IMP321 (białko fuzyjne LAG-3Ig) lub placebo w ramach terapii wspomagającej chemioterapię standardową obejmującą paklitaksel”

kontaktZapraszamy do podjęcia współpracy z naszymi specjalistami oraz przesyłania ofert feasibility na adres trials@wilmed.pl

Monika Jędrzejczyk – koordynator ds. badań klinicznych
tel. 606 548 346

ue stopka

© 2020 Przychodnia Wilmed

Wilmed ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a
02-954 Warszawa Wilanów

Pon-Pt: 8.00-20.00
Back to top
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

[recaptcha]