• Współpraca

  Naszym celem jest sprawne rozpoczęcie i prowadzenie badania, dlatego gwarantujemy:

  Czytaj więcej
  • współpracę z monitorami od etapu feasibility do wizyty zamykającej ośrodek
  • krótki czas negocjacji kontraktu i szybki proces decyzyjny
  • dostęp do szerokiej grupy pacjentów
  • wyspecjalizowany personel medyczny (certyfikaty wielokrotnie odbytych szkoleń GCP)
  • koordynowanie i administrację badań klinicznych przez osoby z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów badawczych
  • wysoką jakość prowadzenia dokumentacji medycznej (terminowe uzupełnianie danych w eCRF oraz terminowe odpowiadanie na query)
  • odpowiednie warunki lokalowe
 • Rekrutacja

  Pozyskujemy kandydatów do badań klinicznych w oparciu o własne bazy danych pacjentów prowadzone od 1999 roku oraz współpracę z lekarzami wielu specjalności i innymi placówkami medycznymi, co zapewnia efektywną rekrutację.

 • Wyposażenie ośrodka

  Centrum Medyczne WILMED wyposażone jest w profesjonalny i certyfikowany sprzęt medyczny wykorzystywany, zarówno w małoinwazyjnej diagnostyce – np.: tkanek miękkich – USG, echo serca, EKG, zmian skórnych – Videodermatoskop, aż po wysokospecjalistyczne badania onkologiczne – aparat do biopsji mammotomicznych.

  Czytaj więcej
 • Dodatkowo dysponujemy:

  • wirówką;
  • lodówkami;
  • zamrażarką do -20°C z pomiarem temperatury;
  • aparaturą do wykonywania pomiarów parametrów życiowych (waga, ciśnieniomierz, bezdotykowy termometr na podczerwień),
  • punktem pobrań i obróbki krwi.
 • Doświadczenie

  Centrum Medyczne WILMED dysponuje:
  – personelem posiadającym szerokie doświadczenie w pracy z elektronicznymi narzędziami wykorzystywanymi w prowadzeniu badań klinicznych w tym eCRF, IVRS/IWRS jak i eDiaries. Każdemu projektowi badawczemu przydzielony jest koordynator, który kompleksowo odpowiada za ogół prac związanych z badaniem

  Czytaj więcej
  • zespołem doświadczonych klinicystów i uznanych badaczy z poszczególnych dziedzin medycyny, posiadających certyfikaty z zakresu GCP, ISO14155 oraz IATA z także odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym zespołem pielęgniarskim

  W Centrum Medycznym WILMED prowadzone były m.in. następujące projekty badawcze:

  • Badanie skuteczności ciekłostatycznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi.
  • Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo oceniające procedurę kliniczną i bezpieczeństwo roztworu wysoko i nisko-cząsteczkowego kwasu hialuronowego (HL-01) stosowanego w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
  • Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane nośnikiem badanie równoległe mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego miejscowo 10% roztworu P-3058 w leczeniu grzybicy paznokci
  • „AIPAC (aktywna immunoterapia paklitakselem): wieloośrodkowe badanie fazy IIb, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem pacjentów z przerzutowym rakiem piersi z dodatnim statusem receptorów hormonalnych otrzymujących preparat IMP321 (białko fuzyjne LAG-3Ig) lub placebo w ramach terapii wspomagającej chemioterapię standardową obejmującą paklitaksel”
 • Kontakt

  Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszymi specjalistami oraz przesyłania ofert feasibility na adres trials@wilmed.pl

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.