fbpx
 • Rekonstrukcja piersi po mastektomii

  Bardzo często panie po rekonstrukcji piersi mówią, że tak naprawdę żałują, że nie zdecydowały się na taki zabieg wcześniej. Po prostu bały się kolejnej operacji.

Rekonstrukcja piersi po mastektomii

Bardzo często panie po rekonstrukcji piersi mówią, że tak naprawdę żałują, że nie zdecydowały się na taki zabieg wcześniej. Po prostu bały się kolejnej operacji.  A teraz nareszcie mogą iść na basen, założyć w lecie sukienkę z dekoltem, podczas gdy przed operacją było to dla nich wielkim problemem. Teraz są chętne do życia, dbania o siebie, najczęściej ładnie ubrane i bardzo zadbane. Wcześniej trudno było im żyć bez akceptacji własnego ciała.

Czy wiek pacjentki ma wpływ na możliwość wykonania operacji rekonstrukcji piersi?

W przypadku kwalifikacji pań do rekonstrukcji piersi nie ma ograniczeń wiekowych, a podstawowym kryterium jest stan zdrowia i motywacja chorej. Bywa, że takim zabiegom poddają się panie nawet po 70 roku życia. Brak piersi stanowi dla nich bardzo duży problem estetyczny i psychologiczny.

Kiedy można wykonać zabieg rekonstrukcji piersi?

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom opracowano szereg różnych metod chirurgicznych pozwalających na odtworzenie piersi po amputacji. W zależności od wielu czynników zabiegi takie można wykonywać jednoczasowo z wykonaniem zabiegu mastektomii lub w formie operacji odroczonej.

Do podstawowych czynników wpływających na decyzję czy ma to być operacja jednoczasowa, czy też odroczona należą:

 • stopień zaawansowania choroby nowotworowej
 • ogólny stan zdrowia pacjentki
 • planowane leczenie onkologiczne (radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia)
 • styl życia i oczekiwania pacjentki

Na przykład konieczność przeprowadzenia radioterapii pooperacyjnej powoduje, że zabieg odtworzenia piersi zostaje często odroczony, ponieważ napromienianie mogłoby spowodować powikłania w obrębie odtworzonej piersi, prowadząc nawet do zniszczenia wszczepu lub martwicy tkanek.

Największą zaletą i korzyścią dla pacjentki z wykonania natychmiastowej operacji odtwórczej jest aspekt psychologiczny. Chora, budząc się po operacji amputacji, ma już nową, odtworzoną pierś i dzięki temu nie przeżywa silnego stresu związanego z jej brakiem. Niestety, nie zawsze operacja taka jest możliwa i wskazana.

W sytuacjach, gdy jednoczasowa rekonstrukcja piersi nie jest możliwa, operacja odtworzenia piersi powinna być wykonana po zakończeniu chemioterapii i co najmniej 8-12 miesięcy od zakończenia radioterapii. Ostatecznie termin wykonania operacji odtwórczej zależny jest od powrotu prawidłowej funkcji szpiku kostnego oraz ustąpienia zmian po napromienianiu takich jak odczyn zapalny, zmiany naczyniowe czy włóknienie.

Metody rekonstrukcji piersi

Rekonstrukcje piersi, bez względu na wybraną metodę, prawie zawsze są leczeniem wieloetapowym.

Wybór metody zależy m.in. od:

 • wyglądu i wielkości drugiej piersi,
 • wskazań lub przeciwwskazań do użycia tkanek własnych lub zastosowania implantów silikonowych,
 • preferencji chorej

Do głównych metod stosowanych w operacjach rekonstrukcyjnych piersi należą:

 • zabiegi z zastosowaniem materiałów sztucznych takich jak: ekspandery, protezy, ekspanderoprotezy
 • zabiegi wykorzystujące tkanki własne pacjentki
 • zabiegi stanowiące połączenie obu ww. wymienionych metod.

Jak przebiega zabieg z zastosowaniem materiałów sztucznych?

Zabiegi z zastosowaniem materiałów wszczepianych wykonywane są najczęściej u kobiet:

 • niepoddawanych radioterapii,
 • z prawidłową objętością tkanek, tzn. gdy zachowany jest mięsień piersiowy większy oraz zachowana jest odpowiednia grubość fałdów skórno- -tłuszczowych.

Pierwszym etapem rekonstrukcji jest wszczepienie tzw. ekspandera, który jest stopniowo powiększany w celu uzyskania rozciągnięcia tkanek. Ekspander umiejscawia się w specjalnie wypreparowanej kieszeni pod mięśniem piersiowym większym. Przez okres kilku miesięcy trwa stopniowe rozciąganie ekspandera, poprzez sukcesywne wypełnianie go solą fizjologiczną. Po osiągnięciu odpowiedniego rozciągnięcia tkanek podczas kolejnej operacji ekspander jest usuwany, a w jego miejsce wprowadza się ostateczny implant silikonowy.

Wybór implantu zależy od wielkości oraz kształtu rekonstruowanej piersi i wymaga dokładnych pomiarów. Obecnie dostępne są różne rodzaje implantów okrągłych i anatomicznych. Różnią się między sobą powierzchnią gładką lub teksturowaną oraz stopniem zagęszczenia silikonu. Powierzchnie teksturowane mają różną wielkość porów, co pozwala im różny stopień integracji z tkankami.

Często zdarza się, że druga pierś jest szczególnie duża lub znacznie różni się od piersi odtworzonej, można rozważyć operację jej zmniejszenia lub symetryzacji. Pozwoli to na osiągnięcie symetrii między zrekonstruowaną i własną piersią chorej.

Ostatnim elementem leczenia rekonstrukcyjnego jest odtworzenie brodawki i otoczki, które może być wykonane po zakończeniu modelowania odtworzonej piersi oraz symetryzacji obu piersi.

Do odtworzenia brodawki sutkowej i jej otoczki wykorzystuje się różne metody:

 • tatuaż – wytatuowanie w odpowiednim miejscu odtworzonej piersi otoczki i brodawki
 • odtworzenie brodawki i otoczki z tkanek własnych – przeszczep skóry lub przeszczepienie fragmentu brodawki z drugiej piersi
 • połączenie obu ww. metod.

Zadzwoń +48 22 651 98 61

Zabiegi rekonstrukcji piersi wykorzystujące tkanki własne pacjentki

Jedną z najpopularniejszych metod rekonstrukcji piersi u kobiet leczonych za pomocą radioterapii lub nienapromienianych z dużym ubytkiem tkanek miękkich jest zabieg przeszczepu  płata skórno-mięśniowego z pleców z jednoczesnym użyciem ekspandera, a następnie wymiany go na implant silikonowy. Wiąże się to z minimalną deformacją miejsca, z którego pobiera się płat do przeszczepu – pozostaje widoczna blizna na plecach. Podstawową jednak zaletą takiej metody jest zwiększenie objętość tkanek miękkich pokrywających protezę, co zapewnia bardziej naturalny wygląd rekonstruowanej piersi i daje możliwość lepszego dopasowania jej względem piersi zdrowej.

Najpopularniejszą techniką wykorzystującą do rekonstrukcji piersi wyłącznie tkanki własne jest przeniesienie płata z mięśnia prostego brzucha.

Zapraszamy na konsultacje i zabiegi do Kliniki Wilmed do specjalistów zajmujących się operacjami rekonstrukcji piersi.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.