Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Doradztwo dla JTP INVESTMENT sp. z o.o. w zakresie wdrożenia
innowacji technologicznej procesowej

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa do wdrożenia technologicznej innowacji procesowej poprzez pozyskane wsparcie w postaci usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

W efekcie przeprowadzenia usług doradczych poprzez transfer wiedzy Beneficjent uzyska realną pomoc na etapie realizacji procesu wdrożenia. Doradztwo przyczyni się do efektywnego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu nastąpi poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną JTP-INVESTMENT
sp. z o.o. obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-14-0013/17

Całkowita wartość projektu   247 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE   173 040,00 PLN

ue stopka

© 2018 Przychodnia Wilmed

Back to top
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wilmed, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".