• Wojciech Glinkowski

  dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

  Dyplomowany specjalista w zakresie chorób kręgosłupa.

  Umów wizytę

  Wykształcenie:

  Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1985 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1988 roku, W 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W 1992 roku uzyskał z wyróżnieniem IIo specjalizacji z medycyny sportowej.  IIo stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii z oceną bardzo dobrą uzyskał w 1997. W  2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń. W 2011 roku uzyskał dyplom Europejski z zakresu chorób kregosłupa European Spine Diploma. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie medycyna -specjalność: ortopedia i traumatologia, na podstawie rozprawy pod tytułem „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej nieinwazyjnej telemedycznej metody trójwymiarowego badania postawy ciała i deformacji klatki piersiowej”.

  Osiągnięcia:

  Jest autorem ponad 200 publikacji, wygłosił ponad 300 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych w tym wykłady na zaproszenie The Association of Bone and Joint Surgeons® w Stanach Zjednoczonych oraz The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

  Zainteresowania:

  Szerokie zainteresowania zawodowe a wśród nich diagnostyka i leczenie chorób, obrażeń i deformacji narządu ruchu, w tym także chorób metabolicznych kości, zwyrodnieniowych, pourazowych i zapalnych (osteoporoza, choroba Pageta kości, dysplazja włóknista)

  Wszechstronnie wyszkolony chirurg ortopeda. W ostatnim okresie wśród najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych znajdują się:

  • Endoskopia kręgosłupa, dyscektomia, foraminoplastyka
  • Minimalnie inwazyjne i na otwarto Stabilizacje kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego
  • Stabilizacje kręgosłupa z zastosowaniem systemów jednorazowych
  • Wertebroplastyki, kyfoplastyki, stentoplastyki (SpineJack, VBS)
  • Biopsje kręgów i krążków międzykręgowych
  • Minimalnie inwazyjne koagulacje przerzutów do kręgów
  • Stabilizacje stawów krzyżowo-biodrowych
  • Operacje deformacji narządu ruchu
  • Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu
  • Cementoplastyki i augmentacje cementowe przebudowywalnym kości, wypełnianie ubytków
  • Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu
  • Injekcje okołokręgosłupowe pod kontrolą RTG
  • Punkcje stawów, iniekcje dostawowe i okołostawowe, z zastosowaniem kwasu hialuronowego, komórek macierzystych, osocza bogatopłytkowego
  • Elektrochirurgia na częstotliwości fal radiowych

  Ponadto wykonuje:

  • zabiegi operacyjne cieśni nadgarstka
  • leczenie zabiegowe łokcia tenisisty
  • operacje przykurczu Dupuytrena oraz palca trzaskającego
  • rekonstrukcje więzadeł stawu skokowego
  • zabiegowe leczenie ścięgna Achillesa
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.