• lek. Paweł Nowicki

  Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chirurgii ogólnej (1995) oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2000), chirurg ręki (Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki FESSH – 2009).

  Umów wizytę

  Posiada blisko 25-letnie doświadczenie w operacjach rąk u osób dorosłych. Wykonał tysiące zabiegów – od najpopularniejszych (w zespole cieśni nadgarstka i chorobie Dupuytrena), aż po najbardziej skomplikowane (artroskopowe rekonstrukcje kości nadgarstka z artroskopową rekonstrukcją kości łódeczkowatej albo wewnątrzstawowe korekcje kości promieniowych/łokciowych po źle wygojonych złamaniach).

  Jest pierwszym chirurgiem ręki w województwie mazowieckim i trzecim w Polsce, który zdobył prestiżowy Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki FESSH (2009). Jako wykładowca szkoli lekarzy na kursach organizowanych w renomowanych ośrodkach treningowych całej Europy. W Polsce zorganizował kilkanaście kursów doskonalących dla lekarzy w zakresie operacji urazów rąk i artroskopii nadgarstka. Wchodzi w skład stałego zespołu instruktorów artroskopii nadgarstka IRCAD w Strasburgu.

  Leczone urazy i choroby rąk:

  • złamania w obrębie ręki i nadgarstka
  • powikłana wskutek nieprawidłowo wygojonych złamań kości ręki i nadgarstka
  • uszkodzenia więzadeł ręki i nadgarstka świeże i zastarzałe
  • przykurcz Dupuytrena
  • cieśń nadgarstka
   zespół rowka nerwu łokciowego
  • ganglion nadgarstka
  • „trzaskający palec”
  • choroba de Quervain
  • łokieć golfisty
  • łokieć tenisisty
  • oraz wiele innych

  Wykonywane zabiegi:

  • uwolnienie przykurczu Dupuytrena (metoda otwarta lub przezskórna)
  • odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine’a
  • odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka (metoda otwarta lub endoskopowa)
  • usuwanie ganglionów nadgarstka (metoda otwarta lub artroskopowa)
  • odbarczenie nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego
  • odbarczanie nerwu w zespole supinatora
  • obniżenie przyczepów w zespole łokcia tenisisty lub golfisty
  • zespalanie złamań w obrębie ręki i nadgarstka (kości promieniowa, kość łódeczkowata, złamanie Benetta – również przy użyciu kamery artroskopowej)
  • rekonstrukcje stawu rzekomego kości łódeczkowatej (również artroskopowo)
  • osteotomie nieprawidłowo wygojonych kości: promieniowej/łokciowej
  • naprawy i rekonstrukcje więzadeł nadgarstka i ręki (także artroskopowo) w tym kompleks chrząstki trójkątnej (TFCC), więzadło łódeczkowato-księżycowate nadgarstka, kciuk narciarza
  • oraz wiele innych

  Specjalizacje polskie:

  • chirurgia ogólna
   ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Specjalizacja międzynarodowa:
   Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki FESSH
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.