fbpx
 • Szanowni Państwo, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:

  • BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  • JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl

  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło

  • tel. (22) 118 91 12, adres e-mail: inspektor@mbrk.pl

  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:

  • prowadzenie dokumentacji medycznej;
  • zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  • archiwizacja;
  • statystyka.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.

  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.

  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.