Wojciech-Glinkowski


dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

Specjalista ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej
Dyplomowany w zakresie chorób kręgosłupa

Wykształcenie:

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1985 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1988 roku, W 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W 1992 roku uzyskał z wyróżnieniem IIo specjalizacji z medycyny sportowej.  IIo stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii z oceną bardzo dobrą uzyskał w 1997. W  2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń. W 2011 roku uzyskał dyplom Europejski z zakresu chorób kregosłupa European Spine Diploma. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie medycyna Specjalność: ortopedia i traumatologia, na podstawie rozprawy pod tytułem „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej nieinwazyjnej telemedycznej metody trójwymiarowego badania postawy ciała i deformacji klatki piersiowej”.

Osiągnięcia:

Jest autorem ponad 200 publikacji, wygłosił ponad 300 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych w tym wykłady na zaproszenie The Association of Bone and Joint Surgeons® w Stanach Zjednoczonych oraz The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

Zainteresowania:

Szerokie zainteresowania zawodowe a wśród nich diagnostyka i leczenie chorób, obrażeń i deformacji narządu ruchu, w tym także chorób metabolicznych kości, zwyrodnieniowych, pourazowych i zapalnych (osteoporoza, choroba Pageta kości, dysplazja włóknista)

Wszechstronnie wyszkolony chirurg ortopeda. W ostatnim okresie wśród najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych znajdują się:
 • Endoskopia kręgosłupa, dyscektomia, foraminoplastyka
 • Minimalnie inwazyjne i na otwarto Stabilizacje kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego
 • Stabilizacje kręgosłupa z zastosowaniem systemów jednorazowych
 • Wertebroplastyki, Kyfoplastyki, Stentoplastyki (SpineJack, VBS)
 • Biopsje kręgów i krążków międzykręgowych
 • Minimalnie inwazyjne koagulacje przerzutów do kręgów
 • Stabilizacje stawów krzyżowo-biodrowych
 • Operacje deformacji narządu ruchu
 • Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu
 • Cementoplastyki i augmentacje cementowe przebudowywalnym kości, wypełnianie ubytków
 • Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu
 • Injekcje okołokręgosłupowe pod kontrolą RTG
 • Punkcje stawów, iniekcje dostawowe i okołostawowe, z zastosowaniem kwasu hialuronowego, komórek macierzystych, osocza bogatopłytkowego
 • Elektrochirurgia na częstotliwości fal radiowych
Ponadto wykonuje:
 • zabiegi operacyjne cieśni nadgarstka
 • leczenie zabiegowe łokcia tenisisty
 • operacje przykurczu Dupuytrena oraz palca trzaskającego
 • rekonstrukcje więzadeł stawu skokowego
 • zabiegowe leczenie ścięgna Achillesa
Wróć