lek. med. Maciej Bazała

Ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2001 roku. Od 2002 roku pracuje w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W 2010 roku uzyskał stopień specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu (kierownik specjalizacji Prof. Andrzej Górecki).

Jest pracownikiem naukowym Kliniki Ortopedycznej I Wydziału Lekarskiego WUM, szkoli studentów i lekarzy, jest autorem publikacji w czasopismach naukowych i doniesień konferencyjnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Wykonuje m.in. operacje w przypadkach świeżych uszkodzeń urazowych, obejmujące naprawę nerwów, ścięgien, zespalanie kości. Zajmuje się pierwotnym operacyjnym leczeniem świeżych złamań kości łódeczkowatej z użyciem śrub kompresyjnych oraz zabiegami rekonstrukcyjnymi, z wykorzystaniem wolnych przeszczepów kości i unaczynionych płatów kostnych.

Leczone choroby:
 • urazy
 • zespoły uciskowe kończyn górnych i dolnych
 • zwyrodnienia stawów
 • przykurcz Dupuytrena
 • palce „zatrzaskujące”
 • choroba de Quervaina
 • gangliony
 • guzy tkanek miękkich i kości
Zabiegi:
 • naprawy wtórne nerwów,
 • mikrochirurgiczne rekonstrukcje, transfery i przeszczepy ścięgien,
 • plastyki skóry,
 • odtwarzanie wielotkankowych ubytków kończyny górnej
 • odbarczenia nerwów kończyny górnej i dolnej w zespołach uciskowych:
  – kanał łokciowy,
  – kanał Guyona,
  – kanał nadgarstka,
  – kanał stępu,
  – zespół przedniego kanału stępu
 • zabiegowe leczenie w przypadkach zwyrodnienia I stawu śródręczno-nadgarstkowego
 • usuwanie guzów tkanek miękkich i kości
 • zabiegowe leczenie przykurczu Dupuytrena, zawężającego zapalenia pochewek ścięgnistych (palce „zatrzaskujące”, choroba de Quervaina, ganglion itp.).
Specjalizacje:
 • ortopedia i traumatologia
Wróć