Stres – ukryte zagrożenie

Sprawdź czy należysz do tych, którzy opanowali strategię radzenia sobie ze stresem.

Co to jest stres?

Stres jest to nieswoista reakcja organizmu na stawiane mu zadania oraz bodźce wywołujące stan stresowy np. egzaminy, sytuacje konfliktowe w pracy, w domowym życiu codziennym, krytyczne wydarzenia życiowe, choroba, utrata bliskiej osoby. Są to zjawiska szeroko rozpowszechnione i mogące zakłócić w poważnym stopniu równowagę psychiczną człowieka.

Z uwagi na to, że stanowią one nieodłączny element naszego codziennego życia nie dostrzegamy ich na pierwszy rzut oka. Oddziaływanie sytuacji stresowych wywołuje wzmożenie napięcia psychicznego, które w początkowej fazie powoduje ogólną mobilizację organizmu, lecz niestety później ujawniają się emocje o negatywnym zabarwieniu np. poczucie zagrożenia, przykrość, niepokój. Zdarza się, że pojawiają się również pozytywne emocje takie jak nadzieja na sukces, stymulujący gniew zachęcający do zwalczania problemu.

Na stres narażony jest każdy z nas, a w szczególności ludzie prowadzący bardzo aktywny tryb życia!

Stres wywołuje zmiany w zachowaniu człowieka będące próbą radzenia sobie z nim i formą opracowania technik obrony, a w szczególności zmniejszenia napięcia i uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych.

Jednak gdy, sytuacje stresogenne trwają długo, a formy łagodzenia stresu nie są efektywne, dochodzi do stanu wyczerpania i ujawniają się różnorakie reakcje chorobowe – nerwicowe, lękowe, stany depresyjne.

Niestety nie każdemu udaje opanować niepokojące objawy bez pomocy psychiatry lub psychoterapeuty. Nie należy się jednak poddawać! Wspólny wysiłek pacjenta i lekarza nastawiony na zmaganie się z sytuacjami stresowymi w naszym życiu powinien zakończyć się sukcesem!

Krok po kroku zaczyna się odbudowa równowagi psychicznej, w którym to procesie terapeutycznym uczestniczą aktywnie zarówno pacjent jak i terapeuta. Cel jest jeden – pomoc w zrozumieniu mechanizmów stresotwórczych i nauczenie się radzenia sobie ze stresem.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących leczenia tych dolegliwości, proponujemy umówić się na konsultację do naszych specjalistów zajmujących się leczeniem tego typu schorzeń.

Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń +22 651 98 61 Wypełnij formularz
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

Szanowni Państwo,informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
- BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
- JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
- prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
- archiwizacja;
- statystyka.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

Szanowni Państwo,informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
- BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
- JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
- prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
- archiwizacja;
- statystyka.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.