BEZPŁATNA BIOPSJA PIERSI I KONSULTACJA ONKOLOGICZNA

Dla wszystkich Pań, które spełniają niżej podane kryteria i dodatkowo wyrażą zgodę na uczestnictwo w badaniu termograficznym piersi nowoczesnym urządzeniem Braster.
Promocja dotyczy pacjentek zakwalifikowanych do badania klinicznego pt. Badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi.:

WARUNKI KWALIFIKUJĄCE:

W badaniu może brać udział kobieta w wieku 18 lat i powyżej (bez górnej granicy wiekowej), która wyrazi świadomą zgodę na udział w badaniu przez podpisanie Formularza Świadomej Zgody oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Kobiety w wieku 18-49 lat – muszą posiadać badanie USG;
z końcową oceną badania wg skali BI-RADS 4b, 4c lub 5.


2. Kobiety w wieku 50 lat i powyżej – muszą posiada badanie MMG (mammograficzne);
z końcową oceną badania wg skali BI-RADS 4 lub 5.

Więcej na temat badania i kwalifikacji do niego na naszej stronie: http://wilmed.pl/badania-kliniczne/bezplatne-badanie-piersi-braster/

Wróć